فیلتر قیمت
اسلایدر - فیلتر قیمت
021240000
مرتب سازی محصولات
دسته بندی محصولات
تعداد پورت ارتباطی
تعداد پورت ارتباطی
لایه ارتباطی
لایه ارتباطی
فناوری اترنت
فناوری اترنت
آپ لینک ها
آپ لینک ها
انتقال برق POE
انتقال برق POE
C3KX-PWR-350WAC-ittechnical
4.2/5

3,900,000 تومان

C3KX-PWR-715WAC-ittechnical
4.5/5

4,500,000 تومان

PWR-C2-640WAC-ittechnical
3.7/5

21,240,000 تومان

EHWIC-4SHDSL-EA-ittechnical
3/5

تماس بگیرید

WIC-1T-ittechnical
3/5

تماس بگیرید

HWIC-1ADSL-ittechnical
1.3/5

تماس بگیرید

VWIC2-1MFT-T1E1-ittechnical
3.2/5

تماس بگیرید

VWIC2-2MFT-T1E1-ittechnical
3/5

تماس بگیرید

VWIC3-1MFT-T1E1-ittechnical
3/5

تماس بگیرید

VWIC3-2MFT-T1E1-ittechnical
3/5

تماس بگیرید

WIC-1ADSL-ittechnical
2/5

تماس بگیرید

WIC-1ADSL-DG
2/5

تماس بگیرید

WIC-2A-S-2-ittechnical
2/5

تماس بگیرید

WIC-2T-ittechnical
2.6/5

تماس بگیرید

VWIC-1MFT-T1-E1-ittechnical
5/5

تماس بگیرید

VWIC-2MFT-T1E1-ittechnical
3.5/5

تماس بگیرید